Zrušmě myslivce na Facebooku
Lovecké zprávy

Zvěř - co a proč myslivci loví

Jelikož myslivci svou většinou zcela zbytečnou a nesmyslnou aktivitu před neznalou veřejností obhajují nesmyslnými mýty až úmyslnou lží, uvedeme zde fakta a komentáře k jednotlivým druhům lovné a nelovné zvěře a další souvislosti.

Obecně hlavním důvodem, proč myslivci chtějí cokoliv lovit, je zábava, ať už přímo ze zabíjení (sadismus), nebo z touhy ovládat a regulovat přírodu (egoismus). K tomu se ještě občas přidávají vedlejší důvody, jako zisk masa, kožešiny, trofeje, nebo peněz. Cílem myslivců není udržovat rovnováhu (to umí příroda nejlépe sama), ale naopak ji co nejvíce narušovat, aby prostě měli a "museli" co nejvíc do čeho střílet. Kromě produkčního zisku se jedná i o pouhé přesvědčení, předsudky a mýty, že nějaké druhy "musí" být násilně regulovány a likvidovány (a je nepochopitelné, že se zpravidla jedná o původní druhy a naopak ty nepůvodní je vůbec nezajímají).

ptáci - pernatá
druhpoznámkaco dělají myslivci v ČRdůvodnásledky
bažant obecnýnepůvodní druhvypouští uměle odchované, lovízábava, nenažranostzbytečná likvidace přirozených predátorů a zatěžování prostředí
holub domácí.nic - jen pro informaci
holub hřivnáč.lovízábava, nenažranostzbytečné odstraňování přirozené součásti přírody a potravního řetězce
hrdlička zahradní.lovípouze zábavazbytečné odstraňování přirozené součásti přírody a potravního řetězce
husice nilskánepůvodní invazní druhvůbec nicraději "tradičně" likvidují původní druhymůže ohrozit původní druhy
husa velkáohrožený druh ČRlovízábava, nenažranostoslabování ohrožené populace + další uvedené níže
husy ostatní.lovízábava, nenažranostzejména plašení migrujících ptáků a "náhodné" zástřely vzácných druhů
kachna jakobydivokánepůvodní křížencivypouští uměle odchované, lovízábava, ziskuměle odchovaná plemena geneticky likvidují původní divoké kachny, dále viz jako bažant a husy
koroptev polníjen téměř ohrožený druhvypouští uměle odchované za státní dotacechtěli by obnovit jejich lov pro zábavuzbytečná likvidace přirozených predátorů, bezúčelné vykrádání státního rozpočtu, zatímco ani na kriticky ohrožené druhy se nic nedá
orebicenepůvodní, v EU chráněný druhvypouští uměle odchované, lovízábava, oficiální důvod udělení výjimky neznámzcela nesmyslná a neobhajitelná činnost, co nemůže nic jiného, než škodit
polák velkýcelosvětově ohrožený druhlovízábava, nenažranostúbytek a ohrožení
straka obecnácelkově užitečný druhlovínesmyslné mýty pro nenažranost, tedy jen zábavazbytečné odstraňování přirozené součásti přírody a potravního řetězce, chybí jejich hnízda pro jiné druhy
vrána obecnáuž téměř ohrožený a ubývající druhlovínesmyslné mýty pro nenažranost, tedy jen zábavazbytečné odstraňování přirozené součásti přírody a potravního řetězce, chybí jejich hnízda pro jiné druhy
mnoho jinýchi ohrožených a ubývajících druhůvůbec nicbez možnosti finančního zisku, nebo alespoň masa či trofeje, nemají potřebu pomáhat přírodě
savci - srstnatá
druhpoznámkaco dělají myslivci v ČRdůvodnásledky
jezevec lesnícelkově užitečný druh*lovínesmyslné mýty pro nenažranost, tedy jen zábavazbytečné odstraňování přirozené součásti přírody a potravního řetězce
liška obecnácelkově užitečný druh*loví bez jakýchkoliv zábrannesmyslné mýty pro nenažranost, tedy jen zábavazbytečné odstraňování přirozené součásti přírody a potravního řetězce
jelen sikanepůvodní druhvypustili uměle odchovanézábava, nenažranostkříží se s původními evropskými jeleny a geneticky je likviduje
zajíc polní.vypouští uměle odchované za státní dotace, lovízábava, nenažranostzbytečná likvidace přirozených predátorů, bezúčelné vykrádání státního rozpočtu a zcela nesmyslný odlov toho stejného druhu
veverka obecnáohrožený druhv minulosti masivně lovilizábava, hamižnostoslabení a úbytek přirozené populace
mýval, norek apod.nepůvodní invazní druhyjen stráž lovíostatní myslivci raději "tradičně" likvidují původní druhyTyto nepůvodní druhy skutečně ohrožují naše původní, tak je zcela nepochopitelné, o co myslivcům jde

Seznam není kompletní.

* Většinu potravy jezevců a lišek tvoří drobní hlodavci, kteří "škodí" v zemědělství. Liška je navíc jedním z přirozených predátorů kormorána, kterého zas prohlašují (ne zcela oprávněně) za škodlivého rybáři.

Co dalšího lovili v minulosti

Ve vzdálenější minulosti prakticky úplně všechno, co se hýbalo. Postupně zde budou uvedeny některé druhy s komentáři.

Kukačka obecná - pro podezření, že se na zimu proměňují v krahujce.

Zdroje a odkazy